::
 ::
location :: root / net-art, generative, interactive

net-art, generative, interactive

net-art, algorithmic art, generative systems, artificial life, biots, interactive, installations

artificial life

virtual reality worlds


The Dumpster an interactive online visualization that attempts to depict a slice through the romantic lives of American teenagers. Using real postings extracted from millions of online blogs, visitors to the project can surf through tens of thousands of specific romantic relationships in which one person has "dumped" another.


Pixelsumo is a site devoted to sonic art, audiovisual fusion, physical interaction, open source technologies, hacking video game culture, responsive environments & installations.


09. 05. 2006 17:24

Počítače byly vynalezeny proto, aby počítaly s čísly. A aby počítaly rychleji a přesněji než člověk. Později se však k velkému překvapení zjistilo, že počítače mohou také manipulovat se znaky a v možnostech provádět szmbolické operace dnes spočívá jejich obrovský význam. Počítač se stal jedním z nejdůležitějších nástrojů práce s vizuálními médii i nástrojů umělecké tvorby.


Processing is a programming language and environment built for the electronic arts and visual design communities. It is created to teach fundamentals of computer programming within a visual context and to serve as a software sketchbook. It is used by students, artists, designers, architects, and researchers for learning, prototyping, and production.


An aggregation of autonomous cells, a series of projects by Casey REAS and collaborators


home of The Appearance Machine and other interactive audiovisual works


Interactive Installations and Performances using digital audio, video, interactive technologies and custom software and hardware.    visions :: homes :: register :: forgot password
kyberka  ars morta universum  Web Independant Manifesto