::
 ::
location :: root / tv mass-media film / Plány nové veřejnoprávní televize v Británii

Plány nové veřejnoprávní televize v Británii


Ofcom, britský regulační úřad pro komunikace navrhl, aby byl v Británii vytvořen nový veřejnoprávní televizní okruh, který by byl konkurencí BBC. Mohla by ho provozovat společnost Channel Four, komerční televize ITV anebo jakákoliv jiná organizace, třeba vydavatelé novin.


zdroj: Britské listy 30. 9. 2004
http://www.blisty.cz/2004/10/4/art19960.html

Ofcom argumentuje, že je zapotřebí konkurence od tohoto nového okruhu, aby já byla společnost BBC donucena dodržovat veřejnoprávní zásady, až v roce 2012 bude v Británii vypnuto analogové televizní vysílání.

Společnosti BBC nebude dovoleno provozovat tuto televizní stanici, ale o její provozování se budou moci ucházet její rivalové jako ITV, Channel Four, BSkyB a Channel Five.

"Chceme vytvořit dynamický, živý systém a ustoupit od situace, kdy poskytuje veřejnoprávní vysílání pouze jediná organizace."

Nový okruh bude mít rozpočet 300 milionů liber ročně, téměř dvakrát tolik než Channel Five a dvě třetiny rozpočtu televize Channel Four, a má začít vysílat od roku 2012. Bude financován buď zvýšeným koncesionářským poplatkem, vládním grantem anebo daní z obratu ostatních britských vysílatelů.

Ofcom charakterizuje navrhovaný okruh jako "veřejnoprávní vydavatelství". Podle listu Guardian to znamená, že se Británie chce vrátit k odvážným vizím z osmdesátých let, kdy byl založen okruh Channel Four pro diváky, jimž se nevěnovala ani veřejnoprávní BBC ani komerční ITV.

Návrhem na vytvoření nového televizního okruhu prý Ofcom mlčky přiznává, že v důsledku konkurence od ostatních televizních vysílatelů je pro Channel Four stále obtížnější plnit své zadání.

Ofcom nechce Channel Four zprivatizovat (vysílá na základě zvláštního zákona, je financován z reklamy a má povinnost investovat veškeré své zisky do výroby pořadů), avšak nevylučuje, že v budoucnosti bude muset BBC stanici Channel Four dotovat.

Nová televizní stanice bude vysílat "úmyslně omezené malé množství vysoce kvalitních pořadů", konstatuje Ofcom. Nový okruh má mít rozpočet asi 200 000 liber na hodinu.

"Většina inovací v televizní práci byl vždycky důsledkem příchodu nových vysílatelů na trh," konstatuje Ofcom. "Tak jako Channel Four měl na počátku své existence zajištěné financování (musela ho podle zákona dotovat komerční televize, pokud si na sebe nevydělal) a měl zadání plnit veřejnoprávní úkoly s inovativním přístupem, jsme přesvědčeni, že lze i v digitálním věku vytvořit nový okruh s obdobnými ambicemi."

Okruh musí mít základnu mimo Londýn a bude muset využívat nejnovější technologie, bude vysílat na broadbandu, na mobilních sítích a na osobních videorekorderech. Bude mít deset let platnou chartu, která se bude revidovat každých pět let. Na rozdíl od BBC mu nebude dovoleno, aby vydával knihy, časopisy či noviny.

Ofcom tvrdí, že je nového televizního okruhu zapotřebí, protože ITV, Channel Four a Channel Five nejsou schopny plnit v digitálním věku své veřejnoprávní povinnosti.

Pokud nebudou přijata žádná opatření, zůstane BBC jediným větším vysílatelem veřejné služby. To by ohrozilo televizní prostedí, které spoléhá na pluralitu vysílatelů veřejných služeb.

 

Comments

    visions :: homes :: register :: forgot password
kyberka  ars morta universum  Web Independant Manifesto